Bp Marek Solarczyk doktor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła, biskup pomocniczy warszawsko-praski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Omnia possibilia credenti” (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy). W 2011 objął urząd wikariusza generalnego diecezji. W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski został delegatem ds. Powołań, krajowym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce oraz w 2014 delegatem ds. Działalności w Polsce „Kirche in Not”. Wszedł w skład Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską i Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Dołączył do Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań i został przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. W 2014 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk w wypowiedzi wspomina o kwestii reakcji jaka powinna być na zachowania obrażające nasze uczucia religijne i patriotyczne. Byśmy walczyli z tym co narusza nasze wartości i dobra i nie dali przekonać się, że od naszych reakcji nic nie zależy.